Max de Winter

Op schilderijen van Max de Winter is veel te zien.

Geabstraheerde, suggestieve vormen en vlakken ontwikkelen zich tot een wirwar aan min of meer herkenbare figuren.

Dikwijls met aflopende onderdelen, leunend tegen de randen van het schilderij: geen ingewerkte gezichten, geen identificatie mogelijk.

Wat doen die figuren, waar hebben ze het over, waar zijn ze naar op weg of staan ze daar maar een beetje te staan? Wij weten het niet.

Deze abstract, figuratieve schilderijen vullen de ruimte, een drukte van belang. Een drukte, die hij zelf nooit zou opzoeken.

 

 Website Max de Winter